Over het Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven.

Het Centrum Seksueel Geweld…

Landelijke dekking

Het Centrum Seksueel Geweld is operationeel op 16 locaties in Nederland en heeft daarmee een landelijke dekking. Dit betekent dat elk slachtoffer van aanranding of verkrachting binnen een uur bij een van de locaties terechtkan.

Strategisch meerjarenplan

Jaarverslag 2020

Digitale nieuwsbrief

Het Centrum Seksueel Geweld brengt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Aanmelden doe je via de knop hieronder.

Waarom een Centrum Seksueel Geweld?

Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld was in Nederland erg versnipperd. Voor medisch onderzoek, vaccinaties, psychische hulp, de mogelijke aangifte of andere hulpvragen moest je na een aanranding of verkrachting telkens op een ander adres zijn. De betrokken instanties werkten bovendien onvoldoende samen. Geen fijn uitgangspunt voor slachtoffers.

Uit onderzoek van het Psychotraumacentrum UMC Utrecht bleek bovendien dat het gemiddeld een half jaar duurt voordat slachtoffers van seksueel geweld aan iemand vertellen wat er is gebeurd en een jaar voordat ze hulp zoeken. Tegen die tijd hebben ze vaak al last van klachten, bijvoorbeeld door een depressie of een posttraumatische stressstoornis.

Iva Bicanic en Astrid Kremers, die al jaren samenwerkten om slachtoffers van seksueel geweld te behandelen, wilden de hulp na aanranding of verkrachting structureel verbeteren. Het liefst door alle zorg onder één dak te organiseren. Naar voorbeeld van de Rape Centers in Denemarken openden zij in 2012 de eerste locatie van het Centrum Seksueel Geweld. In 2018 is de zestiende en tevens laatste locatie geopend.

Iva Bicanic

Iva Bicanic is initiatiefnemer en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ze is klinisch psycholoog, gepromoveerd onderzoeker, EMDR-therapeut en, naast haar werkzaamheden voor het landelijk CSG, hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht. Ze studeerde bewegingswetenschappen en psychologie. In 2014 promoveerde ze op het onderwerp verkrachting.

Astrid Kremers is initiatiefnemer en landelijk coördinator communicatie van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ze is seksuoloog NVVS, EMDR-therapeut en cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt. Astrid is werkzaam in het UMC Utrecht en heeft haar eigen seksuologiepraktijk.

Astrid Kremers

Rinske van der Bij

Rinske van der Bij is sinds 1 januari 2019 aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld. De stichting ondersteunt de 16 CSG’s bij hun werkzaamheden, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Rinske is vanaf 2012 betrokken geweest bij de oprichting van het CSG Gelderland-Zuid en –Midden en werkt daarnaast als senior beleidsadviseur bij de GGD Gelderland-Zuid op het terrein van de seksuele gezondheid. Rinske is politicoloog en heeft in 2015 een master Public Health behaald aan de NSPOH.

Mariëlle Plug is werkzaam als secretaresse van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Mariëlle is daarnaast ook werkzaam als staf- / medisch secretaresse in het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis, bij het cluster ontwikkelingsgerichte zorg. Op deze afdeling is ook het Landelijk Psychotrauma centrum gevestigd. Hier werd in 2012 het eerste regionale Centrum Seksueel Geweld geopend (Utrecht). Mariëlle en haar collega’s van het secretariaat beantwoorden de telefoontjes van het CSG Utrecht. Mariëlle is de drijvende kracht achter alle organisatorische en logistieke werkzaamheden van het CSG en ze zorgt voor alle administratieve taken rondom landelijke vergaderingen en scholingsbijeenkomsten van de zestien regionale CSG’s.

Mariëlle Plug

Het Centrum Seksueel Geweld bevindt zich in alle regio’s van Nederland. Er is dus altijd hulp in de buurt.

Direct hulp nodig? Bel snel 0800-0188

Samenwerkingspartners Centrum Seksueel Geweld

Binnen het Centrum Seksueel Geweld wordt gewerkt met een multidisciplinair team van specialisten. Dit om slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk de beste zorg en onderzoek te bieden. Iedere regio heeft haar eigen samenwerkingspartners.

Financiering

Het Centrum Seksueel Geweld is gestart met financiering van Fonds Slachtofferhulp. Nu wordt het gefinancierd door gemeentes en overheid.

Stichting

Het Centrum Seksueel Geweld is sinds 2020 een stichting:
Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld

KvK nr: 80223257

RSIN: 861594058

Bestuurssamenstelling/Raad van Bestuur:

  • I.A.E. Bicanic – voorzitter Raad van Bestuur
  • R. van der Bij – lid Raad van Bestuur


Beloningsbeleid
: De beide bestuurders ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de stichting uitvoeren. De stichting hanteert de Code voor de Cultuur en baseert daarop het beloningsbeleid.