Over het Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven.

Het Centrum Seksueel Geweld…

Landelijke dekking

Het Centrum Seksueel Geweld is operationeel op 16 locaties in Nederland en heeft daarmee een landelijke dekking. Dit betekent dat elk slachtoffer van aanranding of verkrachting binnen een uur bij een van de locaties terechtkan.

Strategisch meerjarenplan

Jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2021

Digitale nieuwsbrief

Het Centrum Seksueel Geweld brengt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Aanmelden doe je via de knop hieronder.

Vacatures

Ga naar de vacaturepagina van het Centrum Seksueel Geweld.

Waarom een Centrum Seksueel Geweld?

Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld was in Nederland erg versnipperd. Voor medisch onderzoek, vaccinaties, psychische hulp, de mogelijke aangifte of andere hulpvragen moest je na een aanranding of verkrachting telkens op een ander adres zijn. De betrokken instanties werkten bovendien onvoldoende samen. Geen fijn uitgangspunt voor slachtoffers.

Uit onderzoek van het Psychotraumacentrum UMC Utrecht bleek bovendien dat het gemiddeld een half jaar duurt voordat slachtoffers van seksueel geweld aan iemand vertellen wat er is gebeurd en een jaar voordat ze hulp zoeken. Tegen die tijd hebben ze vaak al last van klachten, bijvoorbeeld door een depressie of een posttraumatische stressstoornis.

Iva Bicanic en Astrid Kremers, die al jaren samenwerkten om slachtoffers van seksueel geweld te behandelen, wilden de hulp na aanranding of verkrachting structureel verbeteren. Het liefst door alle zorg onder één dak te organiseren. Naar voorbeeld van de Rape Centers in Denemarken openden zij in 2012 de eerste locatie van het Centrum Seksueel Geweld. In 2018 is de zestiende en tevens laatste locatie geopend.

Iva Bicanic

Iva Bicanic is initiatiefnemer en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ze is klinisch psycholoog, gepromoveerd onderzoeker, EMDR-therapeut en, naast haar werkzaamheden voor het landelijk CSG, hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht. Ze studeerde bewegingswetenschappen en psychologie. In 2014 promoveerde ze op het onderwerp verkrachting.

Astrid Kremers

Astrid Kremers is initiatiefnemer en landelijk coördinator communicatie van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ze is seksuoloog NVVS, EMDR-therapeut en cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt. Astrid is werkzaam in het UMC Utrecht en heeft haar eigen seksuologiepraktijk.

Foto: Lenneke Lingmont

Margot Vlutters

Margot Vlutters is sinds 1 februari 2022 lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld. De stichting ondersteunt de 16 CSG’s bij hun werkzaamheden, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Margot is hiervoor vanaf 2016 werkzaam geweest als coördinator bij het CSG Twente-Achterhoek. Ze regelt zaken rondom het CSG zoals financiering, pr & communicatie, kwaliteit van zorg en de samenwerking met alle partners die bij het convenant Centrum Seksueel Geweld aangesloten zijn. Margot is daarnaast werkzaam als manager bij GGD Twente.

Mariëlle Plug

Mariëlle Plug is werkzaam als secretaresse van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Mariëlle is daarnaast ook werkzaam als staf- / medisch secretaresse in het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis, bij het cluster ontwikkelingsgerichte zorg. Op deze afdeling is ook het Landelijk Psychotrauma centrum gevestigd. Hier werd in 2012 het eerste regionale Centrum Seksueel Geweld geopend (Utrecht). Mariëlle en haar collega’s van het secretariaat beantwoorden de telefoontjes van het CSG Utrecht. Mariëlle is de drijvende kracht achter alle organisatorische en logistieke werkzaamheden van het CSG en ze zorgt voor alle administratieve taken rondom landelijke vergaderingen en scholingsbijeenkomsten van de zestien regionale CSG’s.

Ellen de Ruiter

Ellen de Ruiter is sinds 2016 betrokken als communicatieadviseur bij het Centrum Seksueel Geweld Friesland. Sinds 2019 houdt ze zich ook bezig met de landelijke communicatie rondom het CSG. Ellen schrijft teksten, beheert de website en de social media-kanalen van het CSG, onderhoudt contact met de media, ontwikkelt campagnes en andere communicatiemiddelen, en adviseert de Raad van Bestuur van het CSG als het gaat om communicatievraagstukken. Daarnaast werkt Ellen voor diverse andere opdrachtgevers en studeert ze Geestelijke Verzorging aan de universiteit van Groningen.

Het Centrum Seksueel Geweld bevindt zich in alle regio’s van Nederland. Er is dus altijd hulp in de buurt.

Direct hulp nodig? Bel snel 0800-0188

Samenwerkingspartners Centrum Seksueel Geweld

Binnen het Centrum Seksueel Geweld wordt gewerkt met een multidisciplinair team van specialisten. Dit om slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk de beste zorg en onderzoek te bieden. Iedere regio heeft haar eigen samenwerkingspartners.

Financiering

Het Centrum Seksueel Geweld is gestart met financiering van Fonds Slachtofferhulp. Nu wordt het gefinancierd door gemeentes en overheid.

Stichting

Het Centrum Seksueel Geweld is sinds 2020 een stichting:
Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld

KvK nr: 80223257

RSIN: 861594058

Bestuurssamenstelling/Raad van Bestuur:

  • I.A.E. Bicanic – voorzitter Raad van Bestuur
  • M. Vlutters – lid Raad van Bestuur


Beloningsbeleid
: De beide bestuurders ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de stichting uitvoeren. De stichting hanteert de Code voor de Cultuur en baseert daarop het beloningsbeleid.

Het CSG steunen

Draag jij het Centrum Seksueel Geweld een warm hart toe en wil je ons werk steunen met een donatie? Dat kan via:
NL05 INGB 000 70 90 339 t.n.v. Landelijk Centrum Seksueel Geweld o.v.v. donatie. Het CSG heeft een ANBI-status.