Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van J&V deze week heeft de Tweede Kamerfractie van GroenLinks de minister verzocht om 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dit om het voor 2020 te verwachten toenemende aantal slachtoffers van aanranding en verkrachting te kunnen opvangen volgens de geldende landelijke kwaliteitscriteria. De 16 regionale CSG’s en de landelijke functies komen in 2020 2 miljoen euro tekort. Onder voorbehoud dat alle bij de gemeenten ingediende begrotingen voor 2020 worden gehonoreerd.

Het CSG is verheugd over het feit dat Fonds Slachtofferhulp aandacht heeft gevraagd voor deze financieringsproblemen. En dat dit heeft geleid tot het amendement van de GroenLinks fractie.

‘Het is belangrijk dat slachtoffers kunnen blijven rekenen op deze geïntegreerde zorg en onderzoek om psychische en medische problemen te voorkomen en bewijsmateriaal veilig te stellen’, zegt Iva Bicanic, landelijk coördinator van het CSG. ‘En dat deze zorg overal in het land van dezelfde kwaliteit is, en niet afhankelijk is van de financiële mogelijkheden en prioriteiten per centrumgemeente. Landelijke financiering door het rijk zou niet alleen ten goede komen aan de uniformiteit in de aanpak en de verdere doorontwikkeling van de CSG’s, maar ook aansluiten bij de manier van financieren van de belangrijkste samenwerkingspartner van de CSG’s, de landelijke politie.’