Gerard Jansen van Rosendaal treedt toe tot de Raad van Toezicht van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld

4 oktober 2023

Bijna dagelijks lezen we in het nieuws over seksueel grensoverschrijdend gedrag of over seksueel geweld. Een probleem dat blijkbaar diep geworteld is in onze samenleving. Belangrijk dat hiervoor aandacht is en vooral ook dat slachtoffers hiervan de juiste zorg ontvangen. Maar ook dat er onderzoek plaats vindt naar oorzaken en gevolgen hiervan en naar passende zorg. Het beroep op het Centrum Seksueel Geweld neemt toe en daarmee ook behoefte aan uitbreiding en verdere professionalisering. Per 13 september 2023 is Gerard Jansen van Rosendaal toegetreden tot de Raad van Toezicht van de stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld om hieraan bij te dragen.

Gerard Jansen van Rosendaal is ruim 25 jaar werkzaam in de gezondheidszorg op het gebied van beleid, organisatieadvies en management bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ZBO’s en overheden in de zorg. Dit heeft hij gedaan vanuit zijn financiële expertise die zich in de tijd heeft verbreed naar strategievorming, governance en organisatieontwikkeling. Momenteel werkt hij als leidinggevende van het interne organisatieadviesbureau van het Erasmus MC. Vanuit die rol is hij betrokken bij de uitdagingen waar deze organisatie voor staat en de gevolgen daarvan voor de interne organisatie.

‘Als lid van de Raad van Toezicht hoop ik een sparringpartner te zijn voor het stichtingsbestuur bij de verwezenlijking van passende forensische, medische en psychische zorg voor de slachtoffers van een nare seksuele ervaring’, zegt Jansen van Rosendaal. ‘Het is mooi om te zien hoe deze zorg is opgebouwd door netwerkvorming, het ontwikkelen van expertise en toegankelijkheid en bekendheid. De groei die de organisatie doormaakt geeft ook financiële uitdagingen. Vanuit mijn financiële portefeuille hoop ik bij te dragen aan de continuïteit van deze belangrijke organisatie.’

Over het Centrum Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die (online) seksueel geweld heeft meegemaakt. Slachtoffers kunnen op zestien plekken verspreid over het land bij het CSG terecht voor psychische, medische en forensische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van seksueel geweld specialistische zorg te geven. Slachtoffers kunnen bij het CSG terecht door te bellen naar: 0800-0188 of te chatten via: www.centrumseksueelgeweld.nl.

Gerard Jansen van Rosendaal