e-module helpen na seksueel geweld

Verwijzen

Als professional kun je de verbinding vormen tussen het slachtoffer en passende hulp. Belangrijk daarbij is een warme overdracht. Dus: laat niet los voordat er goede hulp is. Dit is bij zaken waarin seksueel geweld een rol speelt erg belangrijk. Slachtoffers die niet de juiste hulp krijgen lopen namelijk kans op (blijvende) PTSS en herhaald slachtofferschap.

Doorverwijzen naar hulp
Doorverwijzen naar hulpverlening gaat meestal via de huisarts of het wijkteam. Je kunt in het geval van een acute zaak ook rechtstreeks bij het Centrum Seksueel Geweld terecht. Is de zaak langer dan zeven dagen geleden, dan kun je ook met het CSG overleggen welke hulp in de buurt geschikt is.

Advies nodig?
Heb je hulp, advies en/of informatie nodig? Bel of chat dan met het Centrum Seksueel Geweld. Doorverwijzen naar hulpverlening gaat via de huisarts of wijkteam.

Belangrijke instanties
Slachtoffers van seksueel geweld kunnen bij verschillende instanties terecht. Hieronder vind je van een aantal daarvan de contactgegevens. Heb je nog vragen over doorverwijzen van een slachtoffer? Chat of bel dan met het Centrum Seksueel Geweld voor informatie en advies.

Centrum Seksueel Geweld

Voor hulp en advies na seksueel misbruik.
Bel: 0800-0188 of chat via chatmetcsg.nl

Fier

Voor hulp en informatie na alle vormen van (seksueel) geweld.
Bel: 0800-2080000 of chat via chatmetfier.nl

Helpwanted.nl

Voor informatie en advies bij online misbruik.
Bel: 020-261 5275 of kijk op helpwanted.nl

113

Voel je je zo naar dat je soms of vaak denkt aan zelfmoord, bel dan: 0800-0113 of chat via 113.nl

Politie

Bel 0900-8844 en vraag naar de zedenpolitie bij jou in de buurt. Anoniem chatten met de politie kan via vraaghetdepolitie.nl

Veilig Thuis

Voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bel 0800-2000 of kijk op veiligthuis.nl

Slachtofferhulp Nederland

Voor emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van schade. Bel 0900-0101 of kijk op slachtofferhulp.nl

Fiom

Hulp en kennis bij ongewenste zwangerschap.
Bel 088-126 49 00 of kijk op fiom.nl

GGD
Voor vragen over gezondheid en/of relaties, lichaam en seks. Kijk op ggd.nl voor een GGD bij jou in de buurt.