Het CSG biedt hulp aan iedereen die een nare seksuele ervaring heeft meegemaakt

Help mee en steun het Centrum Seksueel Geweld met een donatie

Jaarlijks hebben ruim 100.000 kinderen, jongeren en volwassenen in ons land te maken met seksueel geweld. Het Centrum Seksueel Geweld biedt hen de hulp die ze nodig hebben. Draag jij het Centrum Seksueel Geweld een warm hart toe en wil je ons werk steunen met een donatie? Geweldig! Op deze pagina beschrijven we de manieren waarop jij het CSG kunt steunen.

Wat wij doen met jouw gift
Met jouw gift kunnen wij slachtoffers van seksueel geweld nóg beter helpen. Dat is nodig want niet alle hulp die we bieden wordt vanuit reguliere (zorg)gelden betaald. Extra budget voor communicatiemiddelen of voor extra onderzoek naar de gevolgen van seksueel geweld is welkom. Kortom: met jouw gift kunnen wij slachtoffers van seksueel geweld nóg beter helpen.

Ja, ik steun het Centrum Seksueel geweld. Ik doneer.

Bedrag

Fiscaal aftrekbare giften

Als je het Centrum Seksueel Geweld wilt steunen met een gift kan dat op twee manieren: een ‘gewone’ gift of een ‘periodieke’ gift. Periodieke giften mag je helemaal aftrekken van je aangifte inkomstenbelasting, gewone giften deels. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt. Meer over fiscaal aftrekbare giften vind je via de Belastingdienst.

ANBI-status
Goed om te weten: het CSG heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift aan het CSG in veel gevallen fiscaal aftrekbaar is.

Een gewone gift aan het CSG

Voor gewone, eenmalige giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Wil jij het CSG steunen met een gewone gift?
Daar zijn we super blij mee! Je kunt je gift overmaken naar: NL05 INGB 000 70 90 339 t.n.v. Landelijk Centrum Seksueel Geweld o.v.v. donatie. Je kunt ook gebruik maken van de donatiemodule hierboven.

Een periodieke gift aan het CSG


Een periodieke gift aan het CSG mag je in z’n geheel aftrekken van de belasting. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 


  • je gift gaat naar een instelling met een ANBI status. Het CSG heeft deze status.
  • je hebt de gift laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met het CSG of in een notariële akte.
  • je hebt je gift niet contant gedaan.
  • je krijgt niets in ruil voor deze periodieke gift.

Een periodieke gift wordt aangemerkt als periodiek als:

  • je jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging schenkt.
  • je het bedrag 5 jaar of langer achter elkaar schenkt.
  • je hebt vastgelegd wanneer jouw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijd je vóór die termijn afloopt, dan stopt de jaarlijkse gift.


Wil jij het CSG steunen met een periodieke gift?


Daar zijn we super blij mee! Om je periodieke gift goed te regelen, maak je gebruik van dit formulier van de Belastingdienst: ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’. Het formulier bevat een deel voor jezelf en een deel voor het CSG. Als alles is ingevuld kun je de formulieren opsturen naar het Centrum Seksueel Geweld. Wij vullen de formulieren dan aan met onze gegevens en sturen ze naar je terug. Je kunt de formulieren sturen naar: info@centrumseksueelgeweld.nl of naar:

Centrum Seksueel Geweld
UMCU locatie WKZ
CSG / KA.00.004.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Automatische incasso van je periodieke gift

Wil je dat jouw periodieke gift aan het CSG automatisch wordt geïncasseerd? Vul dan het formulier ‘Betalingsvolmacht periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst in en stuur het naar ons toe, samen met de Overeenkomst periodieke gift in geld. Dit kan naar bovengenoemd postadres of naar: info@centrumseksueelgeweld.nl.

Het Centrum Seksueel Geweld in je testament

Het kan zijn dat jij het Centrum Seksueel Geweld een bedrag wilt nalaten na je overlijden. Dat vinden we een prachtig gebaar! In dit geval kun je het Centrum Seksueel Geweld opnemen in je testament. Dit testament stel je samen met je notaris op.

Heb jij vragen over een schenking aan het Centrum Seksueel Geweld? Neem dan contact op met Margot Vlutters, via info@centrumseksueelgeweld.nl.