Centrum Seksueel Geweld Utrecht

Het Centrum Seksueel Geweld Utrecht biedt hulp aan iedereen die kortgeleden (korter dan 8 dagen) een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. De bezoekerslocatie van Centrum Seksueel Geweld Utrecht is gevestigd in Utrecht.

Heb je een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt?

De pagina waarop jij je nu bevindt geeft vooral informatie voor professionals. Heb je kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt? Heb je direct hulp nodig, twijfel je of heb je vragen? Dan kun je altijd gratis met ons bellen of chatten. We zijn 24/7 telefonisch bereikbaar. Lees meer over wat je kunt doen en wat je kunt verwachten na het meemaken van seksueel geweld op de onderstaande pagina’s.

Over ons

Het Centrum Seksueel Geweld Utrecht biedt hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt en hierdoor klachten ondervindt. Wij zijn er voor slachtoffers van seksueel geweld dat kortgeleden heeft plaatsgevonden, maar ook van langer geleden. Slachtoffers die geen politie bemoeienis willen of aangifte willen doen, kunnen eveneens bij het CSG terecht. Wij zijn er voor iedereen van 0 tot 100+ ongeacht geslacht, religie, culturele achtergrond of nationaliteit.

Het doel van het CSG Utrecht is slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg te bieden. Een slachtoffer van een aanranding of verkrachting heeft lichamelijke en psychische hulp nodig. Ook is informatie nodig om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet doen van aangifte.

Heeft iemand korter dan 7 dagen geleden te maken gekregen met een aanranding of een

verkrachting, dan kan hij of zij bij het centrum terecht voor acute medische, forensische en psychologische zorg. Snel handelen en contact met ons opnemen (het liefst zelfs binnen 72 uur) is belangrijk, want in de acute fase kunnen nog sporen worden veilig gesteld, zwangerschap of HIV worden voorkomen en goede opvang kan psychische klachten verminderen.

Heeft iemand langer dan 7 dagen geleden seksueel geweld meegemaakt, dan wordt hij of zij telefonisch te woord gestaan. Onze casemanagers denken mee over medische zorg,
traumabehandeling of een doorverwijzing naar de politie en/of slachtoffer advocaat.


Verschillende hulpverleners werken binnen het CSG Utrecht samen om de medische, forensische en psychologische zorg zo goed mogelijk vorm te geven. De samenwerking tussen casemanagers, artsen, (forensisch) verpleegkundigen en politie binnen het centrum voorkomt dat slachtoffers iedere keer opnieuw hun verhaal moeten doen en op verschillende plekken hulp moeten zoeken. Een adequate eerste opvang door professionals verkleint het risico op medische problemen en psychische klachten zoals een posttraumatische stressstoornis.

Het Centrum Seksueel Geweld Utrecht wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht. Het is gevestigd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en is een samenwerkingsverband van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Spoedeisende hulp, Infectiologie, Pediatrie, Gynaecologie, SOA-polikliniek, Landelijk Psychotraumacentrum), de Forensisch Medische Maatschap Utrecht (FMMU), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Politie Utrecht (Zedenpolitie en Forensische Opsporing), Veilig Thuis Utrecht, Slachtofferhulp Nederland, GGD Utrecht en Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS).

De coördinatoren van het Centrum Seksueel Geweld Utrecht zijn Ingeborg Stratenus-Blase en Lisa van Osch.

Documenten

Toolkit voor studenten

Het Centrum Seksueel Geweld Utrecht ontwikkelde een digitale toolkit voor studenten en alle organisaties die voor en met studenten werken. Dit onder het motto #stoptheshame. Samen stoppen we de schaamte, samen helpen we elkaar, samen stoppen we seksueel geweld.

Hoe kom ik in contact?

Neem als professional direct contact op met CSG Utrecht via:

Tel: 088-7555 588 (binnen kantooruren en voor professionals)

E-mail: Utrecht@centrumseksueelgeweld.nl (voor niet acute zaken en voor professionals).

Neem contact met ons op

Vul het onderstaande contactformulier alleen in wanneer je niet direct hulp nodig hebt.

Direct hulp nodig? Bel snel 0800-0188

    Onze regionale partners: