Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kortgeleden (korter dan 8 dagen) een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Bekijk hier onze sociale kaart. De bezoekerslocatie van Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden is gevestigd in Nijmegen.

Heb je een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt?

De pagina waarop jij je nu bevindt geeft vooral informatie voor professionals. Heb je kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt? Heb je direct hulp nodig, twijfel je of heb je vragen? Dan kun je altijd gratis met ons bellen of chatten. We zijn 24/7 telefonisch bereikbaar. Lees meer over wat je kunt doen en wat je kunt verwachten na het meemaken van seksueel geweld op de onderstaande pagina’s.

Over ons

Om goede zorg te bieden wordt er door verschillende hulpverleners samengewerkt. De acute zorg voor het slachtoffer wordt gegeven op de spoedeisende hulp (SEH) van het Radboudumc, waar een speciaal ingerichte kamer is voor de slachtoffers. Het slachtoffer (of een naaste) kan zelf contact opnemen met de spoedeisende hulp van het Radboud ziekenhuis (via een direct nummer van het CSG) of wordt hiernaar doorverwezen door onder andere hulpverleners (huisartsen, ziekenhuizen, politie).

Op de spoedeisende hulp worden, in overleg met het slachtoffer, een SEH-arts, politie en forensische arts betrokken om de juiste zorg te starten. Daarna is er een nazorgtraject.

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden geeft naast hulp aan slachtoffers van seksueel geweld ook zorg aan slachtoffers van huiselijk geweld.

Partners zijn: Radboudumc Nijmegen, Politie, GGD Gelderland-Zuid, GGD Gelderland-Midden en UGC (Universitair Gezondheidscentrum) Heyendael.

Kwaliteitsmonitoring

Om de kwaliteit van het CSG Gelderland-Zuid en -Midden te bewaken zijn er een aantal overlegstructuren. De hulpverleners die direct betrokken zijn bij de slachtoffers overleggen vier keer per jaar over faciliterende en belemmerende factoren in het hulptraject aan de hand van concrete casuïstiek. Zo nodig wordt het protocol van het CSG Gelderland-Zuid en -Midden aangepast.

De begeleidingscommissie vergadert ook driemaandelijks, waarbij alle betrokken convenantpartijen van het centrum vertegenwoordigd zijn. Dan wordt de gang van zaken in het centrum besproken en het beleid bepaald.

De nazorgconsulenten, het hoofd en de coördinator van CSG Gelderland-Zuid en -Midden komen maandelijks bijeen om de kwaliteit van de nazorg te bespreken.

Er worden 4 doelen nagestreefd binnen het CSG Gelderland-Zuid en -Midden:

  • Het bieden van multidisciplinaire zorg aan slachtoffers van (acuut) seksueel geweld, 24/7.
  • Het begeleiden van slachtoffers naar de juiste nazorg.
  • Het opbouwen van expertise over seksueel geweld binnen het CSG.
  • Het ondersteunen en professionaliseren van hulpverleners door het bieden van consultatie en advies, het geven van onderwijs en deskundigheidsbevordering en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Oproep voor onderzoek

Aan al degenen die tussen 2012 en 2021 hulp hebben ontvangen van het CSG Gelderland-Zuid en -Midden,

Wij hebben jouw mening en ervaring nodig om de zorg te verbeteren voor slachtoffers die hulp hebben gekregen van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden.
Hiervoor willen we je een vragenlijst per email opsturen. De vragen gaan over hoe je de hulp hebt ervaren. Was je tevreden, werd je goed geholpen of kan de zorg beter? En we willen ook graag weten hoe het nu met je gaat.

De vragenlijst kun je op de computer invullen. Je kunt ook vragen of iemand je erbij helpt. De vragenlijst is anoniem, dat betekent dat je op de vragenlijst geen naam hoeft in te vullen. Als je de vragenlijst invult krijg je een bol.com tegoedbon van 10 euro toegestuurd.

Als je mee wilt doen, dan kan je een mail sturen naar BESS.ELG@radboudumc.nl

Veel dank,
Ines Kramer-Weggelaar, coördinator CSG Gelderland-Zuid-en Midden

Documenten

Voorlichtingsvideo voor mensen met een LVB over de werkwijze van het CSG Gelderland-Zuid en Midden

Podcasts voor huisartsen

In deze tweedelige podcast van Huisarts&Wetenschap wordt Toine Lagro-Janssen van het Centrum Seksueel Geweld geïnterviewd. In deel 1  vertelt ze waar het CSG voor staat en wat ze doet. Daarna vertelt ze wat jij als huisarts kan doen om het slachtoffer op te vangen, in het acute stadium en ook daarna.  In deel 2 gaat ze in op victim blaming.

Artikelen

Huisarts & Wetenschap publiceerde twee artikelen over seksueel geweld.

E-learning

Hoe kom ik in contact?

Voor acute opvang
Spoedeisende Hulp Radboudumc Nijmegen
Telefoon: 024 – 361 4180 (24 uur per dag bereikbaar)
Voor slachtoffers van misbruik korter dan 8 dagen geleden.

Voor consultatie en advies
Mail je contact gegevens naar: GelderlandZuidMidden@centrumseksueelgeweld.nl
Indien het om een professional gaat, geeft dit dan aan in het onderwerp.

We nemen de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Klachtenformulier
Heeft u een opmerking of klacht over ons centrum? Vul dit dan in via dit formulier. Geef daarbij aan dat het om het CSG Gelderland-Zuid en -Midden gaat.

 

 

Neem contact met ons op

Vul het onderstaande contactformulier alleen in wanneer je niet direct hulp nodig hebt.

Direct hulp nodig? Bel snel 0800-0188

    Onze regionale partners: