Centrum Seksueel Geweld wil herhaling voorkomen met snelle aanpak

Nieuwe cijfers van het Centrum Seksueel Geweld locatie Utrecht laten zien dat bijna de helft van de 300 mensen die zich daar binnen 1 week na het meemaken van een aanranding of verkrachting meldden, al eerder seksueel geweld en/of mishandeling heeft meegemaakt. De bevindingen zijn in lijn met resultaten uit buitenlands onderzoek en met de praktijk van de 11 andere locaties. Het Centrum Seksueel Geweld wil de kans op herhaling verkleinen. Daarom werken (medische) hulpverleners en politie zo snel mogelijk na het seksueel geweld samen.

Seksueel geweld en de directe gevolgen daarvan vergroten de kans op een volgend slachtofferschap, zo blijkt uit eerdere studies. Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) speelt daarin een belangrijke rol. De kans is 45% dat iemand zes maanden na het meemaken van een verkrachting PTSS krijgt. Mannen hebben zelfs een grotere kans. Daarom richt het Centrum Seksueel Geweld zich onder andere op het voorkomen, dan wel het direct behandelen van PTSS.

Sommige mensen beschuldigen zichzelf, krijgen de schuld van wat er is gebeurd of schamen zich zo dat ze geen of verlaat hulp zoeken. Vaak is het dan te laat met als gevolg psychische problemen, zoals PTSS. Dr. Iva Bicanic, landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld: “PTSS maakt je kwetsbaarder voor herhaald slachtofferschap. Met de aanpak in het Centrum Seksueel Geweld beogen we die kans op herhaling te verkleinen. Met name voor de 62.000 jongeren die jaarlijks voor het eerst seksueel geweld meemaken is het Centrum Seksueel Geweld eerste keus om ervoor te zorgen dat het bij die ene keer blijft. Dat gebeurt door het ontstaan van psychologische en lichamelijke problemen te helpen voorkomen, of door problemen die er al zijn te behandelen. Het goede nieuws is dat we voor PTSS effectief bewezen behandelingen hebben. Zonder PTSS, is de kans kleiner dat je nog een keer seksueel geweld meemaakt.”

Samenwerking met politie
Het Centrum Seksueel Geweld bestaat vanaf volgend jaar uit 16 centra door het hele land. Het Centrum Seksueel Geweld is 24/7 geopend voor acute en specialistische zorg aan slachtoffers van aanranding of verkrachting op één adres.

Bij elk Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven. Bij voorkeur binnen zeven dagen, omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook heeft de politie veel meer kans om een dader te vinden, als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan.

Walter van Kleef, landelijk Programmamanager Zeden bij de politie: “Het fenomeen herhaald slachtofferschap herkennen we. We hopen dat mensen zich bij ons blijven melden als hen dit overkomt. Voor hen hebben we dezelfde aanpak als voor ieder ander slachtoffer dat bij ons binnenkomt. We willen een veilige setting creëren zonder oordeel, met als doel: waarheidsvinding. Acute zaken die bij ons binnenkomen worden ook vanuit de politie doorgezet naar het Centrum Seksueel Geweld. Wij geloven dat goede hulpverlening helpt bij traumaverwerking en het voorkomen van herhaald slachtofferschap.”

Campagne #belsnel 0800 0188
Vanaf 14 september voert het Centrum Seksueel Geweld twee weken lang campagne. Doel van deze campagne is het vergroten van de bekendheid van het CSG en het telefoonnummer 0800 0188 in heel Nederland, zodat slachtoffers de juiste hulp goed weten te vinden in de acute fase. Snelle zorg verkleint de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk en daarmee ook de kans dat iemand opnieuw slachtoffer wordt.

De campagne wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp. Zie hier al het campagnemateriaal. De campagne is mogelijk gemaakt door grotendeels gesponsorde bijdragen van mediapartners: Itch Creative Studio, SKY Radio Group, Carat, CS Digital Media, Boomerang, Bratpack en Rightbrained.

www.centrumseksueelgeweld.nl

Aanvullende berichten uit de media
– Artikel NOS: Helft slachtoffers verkrachting eerder misbruikt
– NOS nieuws: Uitzending 14 septemver 2016
– NPO Radio 1: Iva Bicanic over de campage van het Centrum Seksueel Geweld
– Linda: Helft verkrachtingsslachtoffers al eerder misbruikt
– NRC: ‘Slachtoffers verkrachting zijn vaak eerder misbruikt’
– EditieNL: Verkracht? Kans op herhaling is 50%
– NOS: ‘Als je bent verkracht, denk je dat zwijgen het beste is’