Benefietwebinar Centrum Seksueel Geweld

Op vrijdag 9 april van 12:00-13:00 uur organiseert Psyflix in samenwerking met de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma een benefietwebinar ten behoeve van jonge slachtoffers die hulp zoeken bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Van de opbrengst wordt een communicatiemiddel ontwikkeld om jonge slachtoffers te stimuleren hulp te zoeken na seksueel geweld.

Dit webinar kost 20 euro per persoon en biedt een unieke kijk in de multidisciplinaire aanpak van het CSG door de bijdragen van de volgende sprekers:

Susanne van Gog – forensisch verpleegkundige – gaat uitleggen wat er precies gebeurt als iemand zich meldt bij het CSG direct na het meemaken van seksueel geweld. Waarom zijn die 7 dagen zo belangrijk? Hoe verloopt de samenwerking met de arts? En waaruit bestaat de acute medische zorg?

Lidewijde van Lier – senior adviseur zeden Nationale Politie – zal vertellen over het verschil tussen een melding en aangifte en over de rol van de zeden- en forensisch rechercheur gedurende het politieonderzoek.

Wouter Karst – forensisch arts NFI – gaat uitleggen hoe het sporenonderzoek bij jonge kinderen in z’n werk gaat, op welke manier dit stressvrij kan verlopen en wat de implicaties kunnen zijn van de bevindingen.

Iva Bicanic – klinisch psycholoog – zal uitleg geven over de acute psychologische zorg. Waar hebben slachtoffers (maar ook ouders/partner) in die eerste dagen en weken met name last van? Wat helpt (niet) in de verwerking? En wanneer is traumabehandeling door de GGZ nodig?

Richard Korver – advocaat LANGZS – zal vertellen over de rol van de advocaat in een zedenzaak en hoe deze onder andere kan helpen bij de besluitvorming van een slachtoffer om wel of geen aangifte te doen.

 (Op de aanmeldpagina helemaal naar beneden scrollen voor het benefietwebinar).

Over het Centrum Seksueel geweld

In het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om specialistische zorg te geven. Slachtoffers van seksueel geweld korter dan een week geleden kunnen 24/7 bij het Centrum Seksueel Geweld terecht door te bellen naar: 0800-0188. Ook mensen die langer geleden met misbruik te maken hebben gehad kunnen hulp vragen door binnen kantoortijden te bellen of buiten kantoortijden te chatten.

De hulp van het Centrum Seksueel Geweld gaat 24/7 door in tijden van
COVID-19. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Als dat
nodig is, worden beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen,
beschermingsbrillen en beschermende pakken gebruikt. Slachtoffers worden
telefonisch begeleid.